Ticari iş ve borç ilişkileri, ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, ticari işler yapan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Ticari işletmelerin “Koruyucu Avukatlık” hizmetinden yararlanmamaları durumunda, ciddi ve yıkıcı sonuçlar ile karşılaşabilmektedir.

Ceza Hukuku Alanınında Hizmet verdiğimiz alanlar:

 • > Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
 • > Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • > Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • > Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • > Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • > Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,
 • > Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,
 • > Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,
 • > Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,
 • > Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,
 • > Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • > Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,