Destekten Yoksun Kalma Tazminatının İş Kazası Ve Trafik Kazasındaki Farklılığı

Kaza neticesinde vefat eden kişinin yakınlarının açacağı destekten yoksun kalma tazminatı talepli davalarda mevzuat ve Yargıtay içtihatları nedeniyle olayın iş kazası veya trafik kazası olarak nitelendirilmesine göre bedel farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Hakkaniyete aykırı bu durum sürekli değişkenlik göstermekte olup bir yandan çelişki giderilmekte ancak bir yandan mevzuat değişikliği ile yeni bir çelişki doğmaktadır. Halen destekten […]

Mağdur Haklarına Yönelik Bir Yasa Değişikliği Önerisi

Mağdur hakları ile ilgili düzenlemeler ceza adalet sistemine, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile eklenmiş bununla birlikte,5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik […]

Vergi Usul Kanununa İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 09.03.2022 tarihli “Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Daire Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek Unsurların Dikkate Alınmasını Sağlayacak Güvencelere Engel Olan Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olduğu” kararını değerlendirmekteyim. (Konuya ilişkin açıklamalarımı yaptıktan sonra makalenin en alt kısımında, tarafıma gelen bazı sorular cevaplandırılmıştır.) Vergi kaçakçılığı suçları arasında en çok rastlanılan suç tipi 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 359. Maddesi sahte […]

Konut ve Çatılı İş Yerlerinde Kiracının İki Haklı İhtar Sebebiyle Tahliyesi

Kira sözleşmeleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 299’da: “Kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyi kullanmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmelerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Buna dayanarak kiraya veren bir malın kullanımını belirli ya da belirsiz süreyle uygun ekonomik değer karşılığında kiracıya bırakır, kiracı ise […]